Over A-Prolong

A-Prolong wil een bijdrage leveren aan het verminderen van de elektronische afvalberg in de wereld. Smartphone fabrikanten staan in het algemeen niet voor duurzaamheid en ze hebben weinig oog voor de ecologische impact van het delven van mineralen voor de productie. Een smartphone heeft altijd een langere levensduur dan wat de fabrikanten nastreven.

CO-2 voetafdruk

De wereldwijde CO-2 emissies van smartphones bedraagt 125 megaton per jaar en blijft groeien.

Bewust consumeren

Waarom zou je om de 2,5 jaar een nieuwe smartphone kopen als je smartphone veel langer kan meegaan?

Repareren of nieuw kopen

Repareren is vaak goedkoper en het reduceert de ecologische impact en de CO-2 voetafdruk.

Recycling

Het percentage gerecycleerde smartphones weegt helaas niet op tegen de productie van nieuwe smartphones.

Zoek je smartphone

[ivory-search id="362" title="AJAX Search Form"]